Rechtspositie patiënten

Verschillende wetten hebben betrekking op de rechtspositie van de patiënt:

  • Wetgeving in verband met de patiëntenrechten.
  • Wetgeving in verband met de bescherming van de persoon (gedwongen opname).
  • Wetgeving in verband met bewindvoering over de persoon en/of de goederen .
  • Wettelijke bepalingen inzake geheimhouding, meldingsplicht en de persoonlijke levenssfeer.
  • Wetgeving in verband met de rechtspositie van gedetineerden en internering.
  • Bepalingen in verband met de mensenrechten.

Klik op de betreffende rubriek voor meer informatie.powered by Curiousgroup