Positie van de ombudspersoon

 

De ombudspersoon is een personeelslid van het overlegplatform GGZ, onafhankelijk van de voorziening, en staat buiten het organogram van de voorziening. Hij is wel gehouden aan de afspraken gemaakt in de overeenkomst tussen het overlegplaform en de voorziening.

 

Volgende documenten verduidelijken de positie van de ombudspersonen:

Voor de wettelijke basis van de ombudsfunctie, klik hier.

 

 

De externe ombudspersonen in de geestelijke gezondheidszorg stelden een literatuurlijst samen die zij gebruiken en bijhouden ter ondersteuning van hun werk. Deze lijst omvat literatuur die relevant is  voor de klachtenbemiddeling binnen de ruime context van de geestelijke gezondheidszorg. U vindt de literatuurlijst hier.powered by Curiousgroup