Algemeen


Tijdens een opname, al dan niet gedwongen, een behandeling of begeleiding, staat u er niet alleen voor.

 

Een aantal mensen kan u ondersteunen bij de uitoefening van uw rechten:
 

 • Wettelijke vertegenwoordiger

  Oefent uw rechten uit wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent.

  U kunt zelf uw vertegenwoordiger aanduiden. Hiervoor werd een model ontwikkeld:
  Model externe ombudsfunctie
  Model Federale Commissie en model herroeping van de aangewezen vertegenwoordiger

   
 • Vertrouwenspersoon

  Er bestaan verschillende soorten vertrouwenspersonen, die niet altijd dezelfde functie hebben.

  Binnen de rechten van de patiënt
  :
  u oefent uw rechten zelf uit, maar kan zich hierbij laten bijstaan door een zelfgekozen vertrouwenspersoon, die bijvoorbeeld samen met u uw dossier inziet, geïnformeerd wordt indien u dit zelf niet wenst, ...

  Wenst u een vertrouwenspersoon aan te duiden, dan kan dit eenvoudig via onderstaand model, dat aan het patiëntendossier toegevoegd wordt:
  Model Federale Commissie

  Binnen de wetgeving op de bescherming van de persoon: deze vertrouwenspersoon helpt u en staat u bij tijdens de procedure en het verloop van de gedwongen opname. U kiest zelf uw vertrouwenspersoon, het ziekenhuis moet het u mogelijk maken deze persoon te contacteren om bv. een zitting rond een gedwongen opname bij te wonen. Ook in dit geval blijft u zelf u rechten uitoefenen.

  Binnen de regeling voor voorlopige bewindvoering:
  als beschermde persoon kan u zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, die u zelf kan kiezen of die door de vrederechter wordt aangewezen. De vertrouwenspersoon wordt door de bewindvoerder geïnformeerd, er wordt met hem overlegd, hij kaart aan als de voorlopig bewindvoerder tekort schiet in zijn taken, ...

  Deze vertrouwenspersoon wordt steeds door een rechter aangewezen.

  Voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon (eender welk systeem) kan volgend model gebruikt worden:
  Model externe ombudsfunctie

   
 • Advocaat

  Staat u bij in juridische kwesties, bijvoorbeeld bij de procedure tot gedwongen opname.

  U kunt zelf uw advocaat kiezen of u krijgt via het Bureau voor Juridische Bijstand een advocaat toegewezen indien u recht hebt op een pro-Deoadvocaat.
  Meer informatie hierover vindt u hier.powered by Curiousgroup