Waarover?

Wet op de patiëntenrechten

 

Bij de ombudspersoon kunt u in de eerste plaats terecht voor vragen in verband met de uitoefening van uw rechten als patiënt:

 • Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • Recht op op pijnbestrijding gerichte zorg.
 • Recht op vrije keuze van de zorgverstrekker.
 • Recht op informatie.
 • Recht op vrije toestemming.
 • Recht op een patiëntendossier, met inzage en afschrift.
 • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de ombudspersoon.

Meer informatie over deze rechten vindt u de nieuwe brochure Wet "Rechten van de patiënt" van de FOD Volksgezondheid. Vraag hiernaar bij uw hulpverlener of bij de ombudspersoon. 

 

 

 

Daarnaast zijn er een aantal andere wetten die van invloed zijn op uw positie en rechten als patiënt:

 • Wet op de bescherming van de persoon (gedwongen opname)
 • Wet betreffende het nieuwe beschermingsstatuut (bewindvoeriing over de persoon en/of de goederen)
 • Recht op privacy en beroepsgeheim

Bent u op zoek naar de tekst van deze wetten, klik dan hier.

 

 

Meer informatie over de gedwongen opname vindt u in de brochure "van gedwongen opname tot nazorg" van PopovGGZ. Vraag hiernaar bij uw ombudspersoon.

Deze brochure is niet digitaal beschikbaar. U kan een gratis exemplaar aanvragen per post via info@ombudsfunctieggz.be.

 

 

 

 powered by Curiousgroup