West-Vlaanderen

De voorzieningen zijn onderverdeeld in:

  • PZ en PVT voor psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Beschut Wonen
  • Voorzieningen met een RIZIV-conventie
  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
  • Dagactiviteitencentra

Klik op de naam van de ombudspersoon van uw voorziening, en u krijgt alle contactinformatie.

 

 In een aantal centra worden zitdagen georganiseerd. In de meeste voorzieningen wordt gewerkt na afspraak.

 

Bent u op zoek naar meer informatie over de voorzieningen in de provincie West-Vlaanderen, klik dan hier.powered by Curiousgroup