Antwerpen

De voorzieningen zijn onderverdeeld in:

  • PZ en PVT voor psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Beschut Wonen
  • Voorzieningen met een RIZIV-conventie
  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
  • Outreachende zorg
  • Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ)

Klik op de naam van de ombudspersoon van uw voorziening, en u krijgt alle contactinformatie.

 

 

In de meeste andere voorzieningen wordt op afspraak gewerkt. Om een vlotte bereikbaarheid van de ombudspersonen te waarborgen, worden de gesprekken (na afspraak) georganiseerd per subregio (arrondissementen Antwerpen, Mechelen, Turnhout).

 

Bent u op zoek naar meer informatie over de voorzieningen in de provincie Antwerpen, klik dan hier.

 

 powered by Curiousgroup