Traject van een aanmelding

Aanmelding

 

U hebt een vraag of klacht. Hiermee kunt u terecht bij:

  • Een medewerker van de voorziening.
  • Een externe ombudspersoon.
  • Sommige voorzieningen hebben ook een interne klachtenprocedure. Ook hier kunt u terecht.

 

 

Bemiddelingsproces van de externe ombudspersoon

 

Na aanmelding start de externe ombudspersoon indien nodig / gewenst het bemiddelingsproces:

  • Sommige mensen hebben voldoende aan een luisterend oor, informatie of advies.
  • In een aantal gevallen zal de ombudspersoon u doorverwijzen.
  • Soms kiest de patiënt zelf om de nodige stappen te ondernemen. In dit geval zal de ombudspersoon coachen.
  • Tenslotte kan de ombudspersoon gaan bemiddelen, al dan niet samen met u.

 

Na afhandeling van een aanmelding wordt deze door de ombudspersoon geanonimiseerd geregistreerd. Elk jaar stellen de ombudspersonen een jaarverslag op, waarin een overzicht wordt gegeven van alle aanmeldingen. U vindt de jaarverslagen hier.powered by Curiousgroup