Wetsvoorstel: Arts moet euthanasieverzoek binnen 7 dagen beantwoorden

ingevoerd op 12-08-2019

Een recent wetsvoorstel dat uitgaat van de PS (1) dringt aan op een wijziging van euthanasiewet. Meer bepaald de termijnen waarop de arts het euthanasieverzoek van de patiënt moet beantwoorden en die waarop hij het dossier aan een collega moet doorgeven als hij dat verzoek weigert, worden geëxpliciteerd.


Het wetsvoorstel maakt gewag van duidelijke termijnen. De termijn waarin de arts het euthanasieverzoek van de patiënt moet beantwoorden, komt te liggen op maximaal zeven dagen. En als de arts het euthanasieverzoek weigert, krijgt hij maximaal vier dagen waarbinnen hij het medisch dossier van de patiënt aan een collega moet doorgeven.

De argumentatie luidt als volgt: “Uit de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie vloeit voort dat de arts die een verzoek krijgt om een euthanasie toe te passen, daartegen een gewetensclausule kan inbrengen. Dat is een vrijheid van de arts die tegenover het recht van de patiënt staat; het gaat om een fundamentele vrijheid, die absoluut in acht moet worden genomen. Zo moet de arts die zich op een dergelijke gewetensclausule wil beroepen, dat zo snel mogelijk meedelen aan de patiënt die hem zijn voornemens inzake zijn levenseinde ter kennis brengt.”

“Momenteel bepaalt de wet dat als de geraadpleegde arts weigert euthanasie toe te passen, hij dit “tijdig” aan de patiënt moet laten weten. Deze onnauwkeurige formulering dreigt ertoe te leiden dat het antwoord uitblijft, met als gevolg dat de patiënt moet blijven wachten, terwijl tijd in die omstandigheden voor de patiënt niet hetzelfde is als voor de arts. De patiënt bevindt zich op dat ogenblik immers in een uitzichtloze medische situatie en ondergaat aanhoudend en ondraaglijk lichamelijk of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden. Dit wetsvoorstel beoogt bijgevolg de procedure van antwoord op een euthanasieverzoek van de patiënt te verduidelijken.”

 

 

(1) De indieners: Eliane Tillieux (PS), Özlem Özen (PS), Caroline Désir (PS), Laurence Zanchetta (PS), Patrick Prévot (PS), Sophie Thémont (PS) en Elio Di Rupo (PS)

terugpowered by Curiousgroup