Gedwongen opname moet de patiënt beter beschermen -- Werkgroep doet aanbevelingen op vraag van minister Geens

ingevoerd op 05-08-2019

Het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie blijft toenemen. Experts pleiten voor een voorafgaande observatieperiode en speciale veiligheidsunits in ziekenhuizen om die trend te keren.

 

Bron: Veerle Beel, De Standaard (https://www.standaard.be/cnt/dmf20190724_04526470) 

De dood van Jonathan Jacob in een politiecel, in 2010, legde een lacune bloot in de opvang van mensen met een acute intoxicatie, die daardoor tijdelijk een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. Ze moeten in principe onder dwang worden opgenomen, maar de psychiatrie weet zich er op dat moment ook geen raad mee.

‘High level units’ in algemene ziekenhuizen kunnen daarop het antwoord vormen. In zo’n unit zou de patiënt eerst lichamelijk kunnen stabiliseren, voor een psychiatrische diagnose wordt gesteld. Zo’n unit is alleen bedoeld voor wie zich in een ernstige staat van opwinding, agressie of gevaar bevindt.

 

Dat zegt Raf De Rycke, de voorzitter van een federale en multidisciplinaire werkgroep die zich een jaar lang over de materie heeft gebogen. Hun rapport is nu klaar, liet hij in het blad Zorgwijzer weten. De werkgroep ontstond op vraag van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die graag wil dat er ‘menselijke zorg voor iedereen’ is. Maar het zal aan de volgende regering zijn om hiermee aan de slag te gaan.


Opmerkelijk is dat we straks misschien niet meer spreken over een gedwongen opname. Wel over een beschermende opname, die nog altijd wordt opgelegd door justitie. ‘We weten hoe traumatisch zo’n opname is. De nieuwe benaming drukt meer respect uit voor de patiënt en legt de nadruk op de zorg en de bescherming’, zegt De Rycke.

 

Vijftien per dag

Het aantal gedwongen opnames blijft stijgen, ook bij jongeren. Elke dag worden zowat vijftien mensen gedwongen opgenomen. ‘Meestal wordt daarbij de spoedprocedure gebruikt’, zegt De Rycke. ‘In de meeste gevallen wordt de maatregel al na een week weer opgeheven, veelal nog voor de vrederechter die kan bekrachtigen. Dat wijst er dus op dat het wellicht niet het juiste antwoord was op de nood van de patiënt.’

 

De werkgroep beveelt daarom aan om eerst een verplichte klinische observatie van maximaal 48 uur in te voeren. Dat kan residentieel gebeuren, maar ook ambulant, bijvoorbeeld door een mobiel team. De observatie moet uitmonden in een uitgebreid medisch verslag, met zeven aandachtspunten. Alleen psychiaters en huisartsen met een bijzondere accreditatie zullen zo’n verslag mogen opmaken. ‘Niemand zal er zich nog met één woord of slechts één zinnetje vanaf kunnen maken’, zegt De Rycke.

Ook is duidelijker gedefinieerd wat allemaal wél onder een psychiatrische aandoening wordt verstaan. De Rycke: ‘Er zijn vandaag vrederechters die oordelen dat verslaving er niet bij hoort, en dat ze dus geen opname kunnen opleggen. Volgens ons hoort het er wel bij.’


Een informatieplicht voor directeurs van ziekenhuizen moet voorkomen dat familie of naasten niet op de hoogte zijn wanneer een patiënt voor het eerst zonder begeleiding de instelling verlaat. Voorts zou het goed zijn, zeggen de experts, om de beschermende maatregel, meer dan nu het geval is, in andere settings in te zetten. De wet laat gedwongen verpleging in het gezin toe, dus waarom niet in beschut wonen, of door een mobiel team? Er moet sowieso gestreefd worden naar zo veel mogelijk vrijwillige opnames.
 

 

terugpowered by Curiousgroup