Verpleegkundige somatische en farmacologische zorg binnen Vlaamse 2b-teams: een crosssectioneel verkennend onderzoek

ingevoerd op 06-08-2018


 Wegens hervormingen binnen de Belgische geestelijke gezondheidszorg worden er sinds enkele jaren mobiele teams opgericht (http://www.psy107.be). Deze teams bieden psychiatrische zorg aan huis en functioneren binnen ruimer opgezette netwerken binnen de ggz (De Jaegere e.a. 2011). De geboden zorg kan hierbij acuut of langdurig zijn, waarbij ze respectievelijk functie 2a en functie 2b vervullen in het kader van de opgezette hervormingen. Lees het artikel hier.

terugpowered by Curiousgroup