Nieuwe brochure over de rechten van de patiënt

ingevoerd op 18-11-2014

Nieuwe brochure over de rechten van de patiënt

 

Nieuwe brochure over de rechten van de patiënt


 

De federale overheid heeft een nieuwe brochure klaar, getiteld “Wet Rechten van de patiënt- In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt.

 

 

De brochure herneemt de tekst van de voorgaande versie ("Een uitnodiging tot dialoog") en integreert bovendien de laatste wetswijzigingen, met name:

  • De uitbreiding van het toepassingsveld van de wet op het gebied van de esthetische zorgen, alsook voor klinisch psychologen en gemachtigde psychotherapeuten (vanaf 2016).
  • De nieuwe regelingen betreffende de informatieverstrekking aan de patiënt over de verzekeringsdekking met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar en over diens vergunnings- of registratiestatus.
  • De nieuwigheden betreffende het systeem van vertegenwoordiging van de patiënt die niet in staat is om zijn rechten uit te oefenen, en meer bepaald de introductie van “de bewindvoerder over de persoon”, aangesteld door de vrederechter, in het vertegenwoordigingssysteem van de patiënt.

U kan een digitale versie van deze brochure hier inkijken. De gedrukte versies worden weldra verspreid.

 

 

terugpowered by Curiousgroup