Advies Federale Commissie "Rechten van de Patiënt" over de bemiddelingsfunctie in de gezondheidszorg

ingevoerd op 12-07-2011


De Federale Commissie "Rechten van de Patiënt" formuleerde recent een advies in verband met de bemiddelingsfunctie binnen de gezondheidszorg. Hierbij worden een aantal aanbevelingen en verbeterpunten aangebracht.

 

Het advies is zowel een reactie op een eerder verschenen rapport van de Koning Boudewijnstichting in verband met de bemiddelingsfunctie als een eigen reflectie vanuit de Federale Commissie op de toepassing van art. 11 van de Wet op de Patiëntenrechten in verband met het recht op het neerleggen van een klacht.

 

Binnen het advies wordt ook aandacht besteed aan de positie van de ombudspersonen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

 

Het volledige advies vindt u in de bijlage.

terugpowered by Curiousgroup