Minderjarigen

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

  • Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
     
  • Publicatie over decreet en memorie van toelichting

  • Verdrag inzake de rechten van het kind (20 november 1989, Unicef)

 

 

Synthese van de rechtspositie van de minderjarige patiënt

 

  • Brochure Kinderrechtswinkel over de rechten van minderjarige patiënten (uitgave maart 2012)
  • Informatie van de Vlaamse overheid betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

 powered by Curiousgroup