Andere documenten

Rapport Koning Boudewijnstichting:

Klachtenbehandeling en ombudsfunctie in de gezondheidszorg - naar een nieuw systeem in België (2010).

 


Advies Federale Commissie Rechten van de Patiënt:

Advies betreffende de evaluatie van de klachtenbemiddeling en de werking van de bemiddelingsfunctie in de gezondheidszorg (2011).

 

 

Arrest Raad van State van 10 januari 2013, waarin beroep door Test Aankoop ingediend bij de Raad van State op basis van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, met als doel een kopie te bekomen van de individuele jaarverslagen van de ombudspersonen van de algemene ziekenhuizen sinds 2008 wordt verworpen.

 

 

 

 

 

 

 powered by Curiousgroup