Internering en detentie

 

  • Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten.
     
  • Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtpositie van de gedetineerde.powered by Curiousgroup