Federale ombudsdienst Rechten van de Patiënt

De federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt is bevoegd om een klacht van een patiënt in verband met de uitoefening van zijn rechten, toegekend door de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, door te verwijzen naar de bevoegde lokale ombudsfunctie. Is er geen bevoegde lokale ombudsfunctie, dan behandelt de federale ombudsdienst de klacht zelf. Het gaat bijvoorbeeld over huisartsen, tandartsen, apothekers, zelfstandige verpleegkundigen, zelfstandige kinesitherapeuten, adviserende geneesheren, beroepsbeoefenaars in gevangenissen en sommige beroepsbeoefenaars in een rust- en verzorgingstehuis of rustoord.

 

De federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’ fungeert ook als toegangspoort voor de ontvangst van klachten over de wijze waarop de bemiddeling door de lokale ombudsfuncties heeft plaatsgevonden. De federale ombudsdienst is echter geen inhoudelijke beroepsinstantie voor klachten die werden behandeld door lokale ombudspersonen.

 

Contact

Nederlandstalige federale ombudspersoon
Tel.: 02/524.85.20
Fax: 02/524.85.38
E-mail: bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be

 

Meer informatie over de federale ombudsdienst vindt u hier. Voor informatie over de Federale commissie 'Rechten van de patiënt', klik hier.powered by Curiousgroup