Andere

Beroepsbeoefenaars

  • K.B. 78 van 10 november 1967 rond de omschrijving van de term beroepsbeoefenaars: artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, beoefenaars van de kinesitherapie, van de verpleegkunde, van een paramedisch beroep.
     
  • Wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken: uitbreiding van beroepsbeoefenaars met beoefenaars van een niet-conventionele praktijk.
     
  • Wet van 10 augustus 2001: uitbreiding beroepsbeoefenaars met verzorgenden (Art. 43).

(Geestelijke) gezondheid

Medische ongevallen

Experimenten

 

 powered by Curiousgroup