Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (IPSOF)

Voor de coördinatie van de externe ombudsfunctie binnen de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen werd IPSOF opgericht.

 

IPSOF staat voor Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie en is een samenwerkingverband van de Vlaamse overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, die de nodige financiële middelen samenleggen voor de ondersteuning van de externe  ombudsfunctie in elk overlegplatform GGZ in Vlaanderen. Bij een aantal opdrachten wordt ook de Vlaamse vleugel van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad betrokken.

 

Deze ondersteuning is gericht op het aanbieden en organiseren van intervisie, het ontwikkelen en onderhouden van een online registratiesysteem, het verzorgen van de eindredactie van een Vlaams jaarverslag. Verder zijn middelen voorzien voor de website www.ombudsfunctieggz.be.
Via het steunpunt kan ook inhoudelijk ad hoc overleg worden georganiseerd.

 

Sinds 1 mei 2017 staat het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen (OGGPA vzw) in voor de coördinatie en het beheer van IPSOF, in samenspraak met alle betrokken overlegplatforms. Lou Hamdaoui, externe ombudspersoon GGZ A'pen, zal tot eind 2018 deze opdracht uitvoeren met Griet Vercaeren als eindverantwoordelijke.

 

Eindverantwoordelijke IPSOF

Griet Vercaeren
Coördinator OGGPA vzw
Haagbeuklei 12
2610 Wilrijk
tel.: 03/609.33.42
e-mail:  griet.vercaeren@oggpa.be  

 

De IPSOF-verantwoordelijke fungeert als aanspreekpunt voor contacten met overheid, derden en pers, in overleg met de bij IPSOF betrokken overlegplatforms. Daarnaast vervult de IPSOF-verantwoordelijke een aantal opdrachten die de werking van het steunpunt concretiseren en realiseren.powered by Curiousgroup