Oost-Vlaanderen


 

 

De voorzieningen zijn onderverdeeld in:

  • PZ en PVT voor psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Beschut Wonen
  • Voorzieningen met een RIZIV-conventie (De Sleutel en De Kiem)
  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
  • Mobiele Teams (in het kader van artikel 107)
  • het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent

Klik op de naam van de ombudspersoon van uw voorziening, en u krijgt alle contactinformatie.

 

In alle psychiatrische centra worden zitdagen georganiseerd, evenals in enkele therapeutische gemeenschappen.

 

In de beschut wonen en CGG wordt op afspraak gewerkt.

 

Er wordt gewerkt met één ombudspersoon per (sub)regionale cluster.

 

Bent u op zoek naar meer informatie over de voorzieningen in de provincie Oost-Vlaanderen, klik dan hier.

 powered by Curiousgroup