Brussel

De voorzieningen zijn onderverdeeld in:

  • PZ en PVT voor psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Beschut Wonen
  • Voorzieningen met een RIZIV-conventie
  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Klik op de naam van de ombudspersoon van uw voorziening, en u krijgt alle contactinformatie.

 

In Brussel wordt de externe ombudsfunctie voorzien vanuit het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg gebied Brussel-hoofdstad.
powered by Curiousgroup