Basiscursus ervaringsdeskundigheid UilenSpiegel

ingevoerd op 02-09-2013


UilenSpiegel start in oktober een nieuwe vormingscyclus ‘Basiscursus Ervaringsdeskundigheid’ op om ervaringsdeskundigheid te verwerven. Het eerste doel van deze cursus is het ontwikkelen van kennis: een grondig inzicht in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrische ziektebeelden, hoe om te gaan met mensen die in een dip zitten, hoe het eigen levensverhaal hierbinnen te plaatsen, hoe je mensen kan helpen, de patiëntenrechten, communicatievaardigheden, …

 

Met de kennis die verworven wordt tijdens de cyclus kan je op heel veel plaatsen nuttige dingen doen voor jezelf en anderen. Dat is meteen het tweede grote doel. Zo kan je mee herstel- en praatgroepen begeleiden, de patiëntenbelangen verdedigen binnen de op gang getrokken hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, patiëntenrechten verdedigen en vertegenwoordigen, … Kortom je kan er veel richtingen mee uit. UilenSpiegel ondersteunt al deze activiteiten.

 

Daarenboven is duidelijk gebleken dat deelname aan cursussen als deze het herstelproces en empowerment danig kunnen bevorderen. Zo kom je in contact met een heel aantal mensen die zeer bewust bezig zijn met de psychiatrie, kan je samen vragen beantwoorden en de dingen kritisch plaatsen.

 

Praktisch:

 

De cursus gaat eenmaal per maand door en loopt ongeveer 10 maand. De vorming duurt een hele dag, van 10u tot 17u. Meestal wordt er een tweetal uur uitgetrokken om interactief te praten over inhoudelijke thema’s die zeer nauw aanleunen bij de leefwereld van de cursist.
De rest van de dag wordt integraal besteed aan meer theoretische vorming. Een overzicht van alle thema’s die aangeboden zullen worden, wordt in de loop van augustus of september doorgegeven.
 

De cursus vindt plaats in Brussel of Leuven. Let wel, je kan niet kiezen tussen de twee locaties. Er loopt dus één cyclus die soms in Brussel en soms in Leuven plaatsvindt.
We verwachten wel engagement van onze cursisten. Dit houdt in dat we er van uit gaan dat iedereen aanwezig is.
Kostprijs: 0 euro! 
 

Er zijn 20 plaatsen beschikbaar.

 

Indien je geïnteresseerd bent stuur je een mailtje naar wouter@uilenspiegel.net waarin je een korte motivatie en liefst ook een telefoonnummer vermeldt, dan nemen wij contact op met jou. Vermeld duidelijk in welke cursus je het meest geïnteresseerd bent. Ook zijn we steeds beschikbaar om toelichtingen te geven op het nummer 0497/575.227.

terugpowered by Curiousgroup